خمش مبتنی بر قوس خم کننده در زیبراش

آموزش Bend Curve در زیبراش

85

خمش مبتنی بر قوس خم کننده در زیبراش :
SubTool را در امتداد یک Curve که دارای control points جهت فرم دهی به آن است تغییر حالت می دهد کیفیت این قوس ها وابستگی به مقدار چگالی کنترلر پوینت های موجود بر روی curve که ان نقاط به یکدیگر در ارتباط می باشند دارد ضمن اینکه هر یک از نقاط نیز دارای فرامین مدیریتی خاص خود می باشند .

خمش مبتنی بر قوس خم کننده در زیبراش :

SubTool را در امتداد یک Curve که دارای control points جهت فرم دهی به آن است تغییر حالت می دهد کیفیت این قوس ها وابستگی به مقدار چگالی کنترلر پوینت های موجود بر روی curve که ان نقاط به یکدیگر در ارتباط می باشند دارد ضمن اینکه هر یک از نقاط نیز دارای فرامین مدیریتی خاص خود می باشند .
آموزش Bend Curve در زیبراش
Curve Resolution : تعیین کننده تعداد پوینت ها می باشد .
Smoothness : تعیین کننده میزان گردی یا تیزی Curve می باشد .
Axis : تعیین کننده محور bounding box می باشد که curve از آن استفاده می نماید (X, Y or Z) .
Symmetrical : سبب ایجاد قرینگی بر روی شی می گردد به این معنا که با تغییر یک پوینت در جهت مقابل نیز پوینت دیگر تغییر می نماید .
Smooth : نرمی را به control points اختصاص می دهد مفید است برای وقتی که خیلی قوی یک پوینت را جا به جا می کنیم .
Twist (on control points) : سبب ایجاد چرخش بر روی control points می گردد .
Scale (on control points) : باعث تغییر سایز بر روی control points می گردد .
Squeeze (on control points) : فشردگی را بر روی control points حادث می نماید .

این مقاله از ویدئوهای ورکشاپ تخصصی حضوری زیبراش استاد گرانقدر مهدی بندری برگرفته شده است .

خانه زیبراش ایران بزرگترین دانشنامه رایگان زیبراش ایران
100%
عالی

به ما امتیاز دهید

  • میزان رضایت از مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
 توجه ! محتوا آموزشی و مقالات این وب سایت برای افراد حرفه ای و نیمه حرفه ای طراحی و تدوین شده از این رو ، در صورتی که شما جز نوآموزان می باشید این وب سایت برای آموزش شما مفید نخواهد بود.
 
close-link