مرور رده

آموزش آلفای احجام سه بعدی در زیبراش

آموزش آلفای احجام سه بعدی در زیبراش

Alphas 2D یک تصویر و بافت های خاکستری است که می تواند ارتفاع سطح را در حین حجاری مبتی بر تیره گی و روشنی تصویر در جهت مثبت یا منفی تغییر دهد. این تصویر خاکستری دو بعدی را می تواند در هر نوع نرم افزار ویرایشگر دو بعدی ایجاد یا اصلاح نمود .

یکی دیگر از روش های ایجاد این تصاویر دو بعدی خاکستری ، استفاده از مدل های سه بعدی است. در مقایسه با آلفا 3D و Vector Displacement Meshes ، این مدل های سه بعدی به کمک داده های خاکستری تصویر خلق می گردند. این گزینه ضمن ایجاد پتانسیل خلق مدل سه بعدی ای در ZBrush ، امکان استفاده از آن را به عنوان آلفا دو بعدی را نیز میسر می نماید .

آموزش ALPHA FROM 3D MESH AND MULTI ALPHA

همانند Insert MultiMesh و Alpha 3D، در این قلم نیز می تواند چندین مش سه بعدی را در آن ذخیره نموده و به عنوان alphas استفاده شود. این به این معنی است که یک براش میتواند یک کتابخانه کامل از الگوهای اختصاص داده شده برای هر هدف که ممکن است تصور کنید ایجاد نماید .

تنها امکان ایجاد چند براش Alpha از اشیاء سه بعدی وجود دارد و امکان ایجاد یک براش از چندین آلفا متفاوت وجود ندارد .

 
 توجه ! محتوا آموزشی و مقالات این وب سایت برای افراد حرفه ای و نیمه حرفه ای طراحی و تدوین شده از این رو ، در صورتی که شما جز نوآموزان می باشید این وب سایت برای آموزش شما مفید نخواهد بود.
 
close-link