مرور رده

آموزش GIZMO 3D در زیبراش

آموزش GIZMO 3D در زیبراش ؟
GIZMO 3D راهی جهت استفاده ساده از ابزار های move, rotate and scale است Gizmo 3D مسیری جایگزین برای فرامین TransPose در زیبراش می باشد Gizmo 3D عموم قابلیت هایی که TransPose را دارا می باشد که در مباحث آتی به آن اشاره می گردد منتهی به شکل فشرده و یکجا .

آموزش GIZMO 3D در زیبراش ؟
GIZMO 3D راهی جهت استفاده ساده از ابزار های move, rotate and scale است Gizmo 3D مسیری جایگزین برای فرامین TransPose در زیبراش می باشد Gizmo 3D عموم قابلیت هایی که TransPose را دارا می باشد که در مباحث آتی به آن اشاره می گردد منتهی به شکل فشرده و یکجا .

در زیر به شرح مختصری از توانایی های Gizmo 3D می پردازیم :

  • Gizmo 3D می تواند به صورت سریع و با کنترل بالا اشیا رو جا به جا و یا تحت تاثیر چرخش قرار دهد .
  • Gizmo 3D اجازه transform بر روی شی منتخب یا SubTool و یا حتی قسمتی از شی که به کمک ماسک نمودن انتخاب گردیده شده است را خواهد داد .
  • با عملگرهای Bend, FFD Box, Twist, و خیلی فرامین دیگر به سادگی کار می نماید .
  • راه های ساده ای را برای خلق و اضافه نمودن اشیا primitives محیا می نماید .
  • امکان اعمال تغییرات Move, Scale and Rotate بر روی چندین SubTools به صورت همزمان میسر می نماید

Smooth جهت نرم نمودن سطوح در زیبراش

Smooth جهت نرم نمودن سطوح در زیبراش این تغییر دهنده همانند گزینه SMOOTH در داخل Tool >> Deformation >> Smooth که باعث نرم شدن سطح یک شی می گردد عمل می نماید اما با این تفاوت که در جهت محور bounding box عمل خواهد نمود تعداد…

آموزش ایجاد مش و تقسیم سطوح در زیبراش

آموزش ایجاد مش و تقسیم سطوح در زیبراش : این گزینه اجازه می دهد شما کل شی را بدون نیاز مراجعه به قسمت Tool >> Geometry >> DynaMesh به یک DynaMesh تبدیل نمایید البته بدون اثر بر روی شی مادر به این علت که این گزینه یک تغییر…
 
 توجه ! محتوا آموزشی و مقالات این وب سایت برای افراد حرفه ای و نیمه حرفه ای طراحی و تدوین شده از این رو ، در صورتی که شما جز نوآموزان می باشید این وب سایت برای آموزش شما مفید نخواهد بود.
 
close-link