آموزش توسعه دهنده حجمی در زیبراش

آموزش Extender در زیبراش

93

آموزش توسعه دهنده حجمی در زیبراش :
امکان خلق یک گروه از POLYGON ها را به صورت LOOP بر روی شی در جهات bounding box می دهد ما فرصت اعمال این تغییر دهنده را در جهات گوناگون داریم این گزینه مفید می باشد برای زمانی که ما می خواهیم از یک حجم هندسی یک Kitbashing را ایجاد نماییم ، پارامتر های این شی به شرح زیر می باشد.

آموزش توسعه دهنده حجمی در زیبراش :
امکان خلق یک گروه از POLYGON ها را به صورت LOOP بر روی شی در جهات bounding box می دهد ما فرصت اعمال این تغییر دهنده را در جهات گوناگون داریم این گزینه مفید می باشد برای زمانی که ما می خواهیم از یک حجم هندسی یک Kitbashing را ایجاد نماییم ، پارامتر های این شی به شرح زیر می باشد.
آموزش Extender در زیبراش

Extender : یک لبه برای امتداد در راستای محور منتخب را اضافه می نماید .

Size (X, Y and Z) : تعیین کننده اندازه و مقدار (scale) بر روی شی می باشد .

Symmetry (X, Y and Z) : سبب قرینه نمودن اثر تغییر دهنده خواهد شد .

Resolution : بر روی ناحیه Extender تعداد مورد نیاز لبه و سگمنت ایجاد می نماید .

Inflate : باعث ایجاد یک تو رفتگی و یا بیرون آمدگی بر روی شی می گردد .

این مقاله از ویدئوهای ورکشاپ تخصصی حضوری زیبراش استاد گرانقدر مهدی بندری برگرفته شده است .

خانه زیبراش ایران بزرگترین دانشنامه رایگان زیبراش ایران
100%
عالی

به ما امتیاز دهید

  • میزان رضایت از مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
 توجه ! محتوا آموزشی و مقالات این وب سایت برای افراد حرفه ای و نیمه حرفه ای طراحی و تدوین شده از این رو ، در صورتی که شما جز نوآموزان می باشید این وب سایت برای آموزش شما مفید نخواهد بود.
 
close-link