دسته بندی های LightBox در زیبراش

آموزش LightBox Categories در زیبراش

127

آموزش LightBox Categories در زیبراش
Project فایل های ذخیره شده در مسیر /ZBrush/Zprojects را بارگزاری می نماید که برای ذخیره نمودن این فایل ها می توان از مسیر click File >> Save As استفاده نمود.

آموزش LightBox Categories در زیبراش
Project فایل های ذخیره شده در مسیر /ZBrush/Zprojects را بارگزاری می نماید که برای ذخیره نمودن این فایل ها می توان از مسیر click File >> Save As استفاده نمود.

Tool مدل های سه بعدی ذخیره شده در مسیر /ZBrush/Ztools را نمایش می دهد که برای ذخیره این حجم های سه بعدی از مسیر Tool >> Save As. استفاده می گردد.

Brush سر قلم های مختلف که در فولدر /ZBrush/Zbrushes از مسیر Brush >> Save As  در نرم افزار ذخبره شده را باز می نماید.

Noise فرم های دارای نویز و بهم ریختگی را در مسیر /ZBrush/ZnoiseMaker ذخیره دارد که از داخل نرم افزار و با استفاده از Tool >> Surface >> Noise editor می توان این فرم ها را ذخیره نمود.

Fibers فرم هایی شبیه به مو و فیبر را در مسیر /ZBrush/FibersPresets ذخیره می نماید برای ذخیره این فرم ها از درون نرم افزار از مسیر Tool >> FiberMesh >> Save استفاده می نماییم.

Arrays فرم های تکرار شونده را دسته بندی می کند و از مسیر Tool >> ArrayMesh >> Save  امکان ذخیره این فرم ها وجود دارد.

Grids که از مسیر /ZBrush/ZGrids شبکه های ذخیره شده را مجدد باگزاری می نماید که با مراجعه به Draw palette امکان ذخیره از داخل نرم افزار میسر خواهد بود .

Document فایل های 2.5 از یک شی سه بعدی را ذخیره می نماید برای ذخیره سازی فایل های سه بعدی از مسیر File >> Save As or Tool >> Save As بایستی استفاده نمود.

Quicksave یک ذخیره سریع جهت ریکاوری از فایل ایجاد می نماید که برای کاربران ویندوز C:\Users\Public\Docu­ments\ZBrushData\QuickSave از این مسیر قابل بازیابی و برای کاربران mac از مسیر Users/Shared/ZBrushData/QuickSave on MacOS قابل دسترسی می باشد.

Spotlight فایل های SpotLight را در مسیر /ZBrush/ZSpotLights folder انبار می نماید برای ذخیره یک Spotlight که با تصویر شما ترکیب می گردد از گزینه Texture >> Save استفاده نمایید .

این مقاله از ویدئوهای ورکشاپ تخصصی حضوری زیبراش استاد گرانقدر مهدی بندری برگرفته شده است .

خانه زیبراش ایران بزرگترین دانشنامه رایگان زیبراش ایران
100%
عالی

به ما امتیاز دهید

  • میزان رضایت از مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
 توجه ! محتوا آموزشی و مقالات این وب سایت برای افراد حرفه ای و نیمه حرفه ای طراحی و تدوین شده از این رو ، در صورتی که شما جز نوآموزان می باشید این وب سایت برای آموزش شما مفید نخواهد بود.
 
close-link