حرکت با TransPose در زیبراش

Move Mode در Transpose

91

حرکت با TransPose در زیبراش
Move Mode فرصت جابه جایی بر روی subtool و یا tools را در سطح vertex محیا می نماید از آنجایی که این فرمان در vertex level کار می نماید از این رو با Mask نمودن منطقه ای vertex های ناحیه unmask تحت جابه جایی قرار می گیرند.

حرکت با TransPose در زیبراش

Move Mode فرصت جابه جایی بر روی subtool و یا tools  را در سطح vertex محیا می نماید از آنجایی که این فرمان در vertex level کار می نماید از این رو با Mask نمودن منطقه ای vertex های ناحیه unmask تحت جابه جایی قرار می گیرند.

جهت جا به جای به کمک این فرمان ابتدا بایستی یک Action Line رسم نمایید اثر عمل move وابستگی به موقعیت Action Line دارد و در صورتی که از موقعیت فعلی Action Line راضی نیستید بهتر می باشد که موقعیت Action Line را قبل از انجام ویرایش دوباره خلق نمایید .

برای حرکت دادن کل ناحیه unmasked کافیست که نقطه مرکزی Action Line را حرکت دهید .

حین حرکت دایره میانی بر روی Action Line در صورت گرفتن کلید shift شی را در خط مستقیم حرکت خواهد داد .

برای scale or stretch ناحیه unmasked در داخل دایره پایانی روی Action Line کلیک و درگ نمایید و انتهای دیگر نقش مختصات مرجع را خواهد داشت نقطه ای که ما بر روی آن کلیک نمودیم نیز نسبت به صفحه و زاویه شی به screen حرکت خواهد داشت نقاط دیگر بر روی مادل نیز به تناوب و تناسب خود بر روی شی به حرکت و یا تغییر در خواهد آمد.

گرفتن کلید shift حین عملیات scale باعث بر اعمال تغییر سایز به صورت یکنواخت non-uniform در امتداد محور منتخب خواهد شد .

در صورتی که در حالت move  کلید alt را قبل از کلیک بر روی شی بگیرید این موضوع باعث می شود عمل move بدون نیاز به Action Line صورت پذیرد .

پس از رسم Action Line حین حرکت دادن دایره میانی گرفتن کلید ALT باعث تغییر Z depth شی خواهد شد

این مقاله از ویدئوهای ورکشاپ تخصصی حضوری زیبراش استاد گرانقدر مهدی بندری برگرفته شده است .

خانه زیبراش ایران بزرگترین دانشنامه رایگان زیبراش ایران
100%
عالی

به ما امتیاز دهید

  • میزان رضایت از مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
 توجه ! محتوا آموزشی و مقالات این وب سایت برای افراد حرفه ای و نیمه حرفه ای طراحی و تدوین شده از این رو ، در صورتی که شما جز نوآموزان می باشید این وب سایت برای آموزش شما مفید نخواهد بود.
 
close-link